Hatvan város honlapja
Lőrinci város honlapja
Apc község honlapja
Boldog község honlapja
Csány község honlapja
Ecséd község honlapja
Hort község honlapja
Kerekharaszt község honlapja
Nagykökényes község honlapja
Petőfibánya község honlapja
Rózsaszentmárton község honlapja
Zagyvaszántó község honlapja
1%-os támogatás
Adószámunk:
18570209-1-10

Szeretettel köszöntjük minden kedves látogatónkat Egyesületünk honlapján
Email: info kukac hvkme.hu
BEMUTATKOZÁS
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
Impresszum


<<<Vissza a lap tetejére


KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
GÉPJÁRMŰÁTALAKÍTÁS
SEGÉDBERENDEZÉSEK
 
BEMUTATKOZÁS


AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK
Előzmények

   A Hatvanban élő mozgássérült emberek helyi érdekképviseleti szerve már a MEOSZ megalakulásának évében tagja lett az országos szervezetnek, igaz, ekkor még csak mint a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének Hatvani Csoportja.
Ez a csoport 1981. december 3-án tartotta alakuló ülését, 15-16 fővel. Az önállóság hiánya azonban kezdetben visszavetette a csoport fejlődését, hiszen sem állandó helyiséggel, sem önálló anyagi bázissal nem rendelkezett. A megyei egyesület által nyújtott havi ellátmányból, illetve helyi vállalatok alkalmi adományaiból kellett magát fenntartania. Ilyen körülmények között a tagság is lassan gyarapodott, 1988-ra alig haladta meg a 40 főt.
   Az 1989. év némi változást hozott a tagok életében. Ekkor ugyanis a Hatvan és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ díjmentes használatra átengedett egy irodahelyiséget a csoportnak, melyet helyi vállalatok és kisiparosok segítettek felújítani. Ezt követően a tagok száma növekedni kezdett, és 1992-re túllépte a 200-at.
Ez év szeptember 4-én a továbblépés érdekében a csoport elhatározta, hogy kilép a megyei szervezetből, és a továbbiakban önálló jogi személyiségként, röviddel később pedig már mint a mint a  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) önálló tagjaként folytatja tovább munkáját. Így tehát megalakult a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete, mely Hatvan város mellett a környező vidék mozgássérült személyeinek érdekképviseletét is magára vállalta.

A jelen

   Jelenleg az Egyesület kb 1000 taggal és 13 helyi csoporttal működik.  A helyi csoportok a környező falvakban élő mozgássérült embereket fogják össze, akik a tagságnak kb. a felét jelentik. Helyi csoportok vannak Apcon, Boldogon, Csányban, Ecséden, Heréden, Horton, Ó-Hatvanban, Új-Hatvanban, Kerekharaszton, Lőrincin, Nagykökényesen, Petőfibányán,  Rózsaszentmártonban, és Zagyvaszántón,.
   Az Egyesületet öttagú vezetőség irányítja: elnök, titkár, gazdasági vezető, és további két vezetőségi tag. Legfőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, melyre a települések tagarányosan küldenek képviselőket. Emellett egy 5 fős Ellenőrző Bizottság, és egy szintén 5 fős Etikai és Fegyelmi Bizottság segíti a szervezet működését. Ugyanakkor mindegyik helyi csoport élén áll egy csoportvezető, aki tartja a kapcsolatot a vezetőséggel, s továbbítja az információkat az adott településen élők felé, közös kibővített vezetőségi üléseken részt vesznek a döntéshozatalban.
Az Egyesület irodahelyiségében hetente kétszer, hétfőn és szerdán 8-tól 13 óráig tart ügyfélfogadást.

       Az Egyesület Hatvan városban és kistérségében 12 településen fejti ki tevékenységét. Kistérségi szinten mozgáskorlátozott emberek érdekeit képviseli, ügyeit intézi, számukra szükséges információkat szerzi be.
       Képviseli és segíti jogaik, érdekeik érvényesítését, elősegíti társadalomba való visszailleszkedésüket., rehabilitációjukat.
Az Egyesület a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tagjaként, a Szövetség tagegyesületeivel, egyéb fogyatékossággal élők szervezeteivel és a helyi kistérségi önkormányzatokkal, szociális tevékenységet végző szervezetekkel együttműködve végzi közhasznú tevékenységét.
Tagdíjakból és különböző - önkormányzati, pályázati támogatásokból, adományokból tartja fenn tevékenységét, az egyesületi munkában közvetlenül résztvevő civil önkéntesek száma kb. 30 fő.
A taglétszám 2004 óta az utóbbi években történt fejlődésnek köszönhetően 560 főről 1000 főre növekedett.
Egyesületünk szolgáltatásait nem csak tagjai számára biztosítja, hanem közhasznú tevékenységként végzi minden rászoruló számára.

Az Egyesület által jelenleg nyújtott legfontosabb közhasznú szolgáltatások:
 • Érdekképviselet (mozgáskorlátozottak igényeinek felmérése, problémák megoldására való javaslattétel, továbbítása az illetékes szervezetek felé, stb.)
 • Információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők számára
   (Ügyfélszolgálat, telefonos információszolgáltatás)
 • Internetes Információs szolgálat: www.hvkme.hu
 • Rehabilitációs munkaközvetítés csökkent munkaképességűek számára
 • Jogi tanácsadás, segítségnyújtás mozgáskorlátozottsággal, fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben
 • Információ és segítségnyújtás "Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások" (LÁT)  ügyintézésével kapcsolatban,  akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás,
 • Gépjárműszerzési támogatás, parkolási engedély, közlekedési támogatások: - információszolgáltatás, segítségnyújtás ügyintézéshez
 • Beteglátogató "RÉVÉSZ" szolgálat
 • Telefonnal a rászorultakért" Alapítványhoz benyújtott kérelmek ügyintézése, ezzel kapcsolatos információszolgáltatás.
 • Tanácsadói szolgálat jogszabályváltozásokkal, munkalehetőségekkel, rehabilitációval, társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatban
 • A MEOSZ keretein belül átképzés, távmunka és egyéb számítógépes tanfolyamok szervezése
 • Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
 • Rehabilitációs segédeszköz-ellátás javítása érdekében együttműködés alapítványokkal, egyéb szervezetekkel, ezzel kapcsolatos információszolgáltatás.
 • Rehabilitációs programok - gyógyfürdő látogatások, kirándulások, kulturális programok  szervezése.
Impresszum


Sorstársi tanácsadás