1%-os támogatás
Adószámunk:
18570209-1-10

Szeretettel köszöntjük minden kedves látogatónkat Egyesületünk honlapján
Email: info kukac hvkme.hu
BEMUTATKOZÁS
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
Impresszum


<<<Vissza a lap tetejére


KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
GÉPJÁRMŰÁTALAKÍTÁS
SEGÉDBERENDEZÉSEK
 
KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
TÁJÉKOZTATÓ
Közlekedési kedvezményekről
Forrás: MEOSZ
Jogszabályi hivatkozás: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
Közlekedési és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos jogszabály változás!

1) Felhasználható igazolások
2) Személygépkocsi szerzési támogatás
3) Személygépkocsi átalakítási támogatás
4) Parkolási igazolvány

    2011. július 2-án hatályba lépett a 102/2011 (VI. 27.) Kormányrendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet járműszerzési támogatásokra vonatkozó része. Az igazolások tekintetében módosult a parkolási igazolvány kiadásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló (LÁT) kormányrendelet is.

Legfontosabb változás, hogy az úgynevezett "hétpontos" igazolást a háziorvosok 2011. július 2. napjától már nem állíthatják ki.

    A jármű szerzési támogatás (parkolási engedély, lakás akadálymentesítési támogatás) igényléséhez 2011. július 2. napját követően felhasználható igazolások:

   1. Mozgásszervi okra tekintettel fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, vagy az ennek alapjául szolgáló szakhatósági engedély (OOSZI, ORSZI, NRSZH)

   2. A mozgásszervi okok miatt magasabb összegű családi pótlék folyósítását, 18 év alatti fiatalkorú személyt nevelő családtag számára megállapító határozat, vagy ennek alapjául szolgáló, az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet I. melléklet L. pontja szerint kiállított szakvélemény.
   3. a BNO kód XIII főcsoportjába (csont - izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel, legalább 40 %-os egészségkárosodást megállapító, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), vagy annak jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott szakhatósági vélemény*.
*Jogszabályváltozás a közlekedőképesség minősítésével, igazolások kiadásával kapcsolatban 2012. április 1-től! >>> klikk
___________________________________________________

Jármű szerzési támogatás igényelhető:
   1. új személygépkocsira,
   2. olyan használt személygépkocsira, amelyet legfeljebb négy éve helyeztek forgalomba,
   3. három- vagy négykerekű robbanómotoros, vagy elektromos meghajtású mopedre (mopedautóra)
   4. a 10 km/óra végsebességet meg nem haladó robbanómotoros, vagy elektromos meghajtású kerekes székre.

A szerzési támogatás összege:
   - új személygépkocsi esetén 900 ezer forint,
   - a többi esetben a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 ezer forint.
A jármű szerzési támogatás igénylésének további feltételei:
   - maga az igénylő rendelkezik vezetői engedéllyel, vagy igazolni tudja, hogy a vezetésre alkalmas,
   - az igénylővel közös háztartásban együtt élő házastárs, regisztrált élettárs, szülő, gyermek, vagy testvér rendelkezik vezetői engedéllyel és a mozgássérült személy szállítását nyilatkozatban vállalja.

Átalakítási támogatás: a vezetés feltételeinek megkönnyítését, vagy a biztonságos szállítás, rögzítés rendszereinek beszerelését segíti elő, mértéke az átalakítás igazolt költsége, de legfeljebb 90 ezer forint.
A szerzési- és az átalakítási támogatás nem zárja ki egymást, a kettő egyidejűleg is, de külön - külön is igényelhető.
A jármű szerzési támogatás továbbra is csak hét évente igényelhető.

A támogatások odaítélésénél elsőbbséget élveznek:
   - a munkába járók (ide számít a rendszeresen, legalább egy évig végzett, regisztrált önkéntes munkavégzés is),
   - a tanulók,
   - a hadirokkantak, valamint
   - a regisztrált álláskeresőként átképzésben részt vevő súlyosan mozgáskorlátozott személyek.
A támogatások odaítélésénél, a MEOSZ Elnöke által kijelölt személy tagja a Megyei Kormányhivatalok mellett működő bizottságoknak.

A szerzési és az átalakítási támogatás iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnál kell előterjeszteni minden év március 31-ig.

A támogatási összeg elszámolásának módja:
   - Moped és kerekes szék vásárlása, valamint átalakítási támogatás igénylése esetén a hivatal utalványt állít ki, amelyet a belföldi adószámmal rendelkező értékesítő helyeken lehet beváltani.
   - Akár új, akár használt személygépkocsi vásárlása esetén, egy jelenleg folyó közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő pénzintézet lízingszerződést köt a támogatásban részesülő személlyel hároméves futamidőre, a vételárnak arra a részére, amelyet a támogatás nem fedez.
Bővebb információk: - www.lehetosegauto.hu
___________________________________________________

Parkolási igazolvány: érvényességének lejártáig még felhasználható, azt követően már csak az új szabályok szerint kiadott igazolások alapján újítható meg.
Dr. Hegedűs Lajos MEOSZ elnökMUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK
 
 
 
 
Impresszum


Sorstársi tanácsadás