Hatvan város honlapja
Lőrinci város honlapja
Szeretettel köszöntjük minden kedves látogatónkat Egyesületünk honlapján
Email: info kukac hvkme.hu
BEMUTATKOZÁS
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
Impresszum


<<<Vissza a lap tetejére


KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
GÉPJÁRMŰÁTALAKÍTÁS
SEGÉDBERENDEZÉSEK
 
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE

IRODA-TÉRKÉP
Ügyfélfogadás:
Hétfő és szerda 8-12-ig
1%-os támogatás
Adószámunk:
18570209-1-10

1%-os beszámoló
>>>(pdf)

Gépjárműadó-kedvezmény mozgáskorlátozott személyeknek
2013. évben


Jogszabályi hivatkozás: 1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról

Adómentesség
5. § Mentes az adó alól
f)
- a súlyos mozgáskorlátozott személy,
- a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú,
- a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is -
(a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany)

egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,


Az adó mértéke

7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

A gépjárműadókedvezményre való jogosultság igazolása
VÁLTOZÁS!

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében 2013. évtől az ún. "7 pontos igazolással", illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. §. ac.) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak.

Ahhoz, hogy valaki 2013-tól is jogosult legyen adómentességre, szükség van új igazolások beszerzésére.

Az új Kormányrendelet 2. §. a.) pontja a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát definiálja, míg a 7. §. 3. bekezdés a.) pontja a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okiratot nevesíti.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. §. a.) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:
   1.) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) 23. §. (1) bekezdés e.) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f.) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,  
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
A Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat.

    2.) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
Az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: Mr.) 3. számú mellékletében
meghatározott, hatályos igazolás másolata.

   3.) a Korm. rendelet 8/A. §. szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességben súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
A szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolat.
Amennyiben betegségére vonatkozó ezen igazolások valamelyikével Ön rendelkezik, gépjárműadó kedvezményének érvényesítéséhez kérelemmel fordulhat a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

Amennyiben nem rendelkezik ezen igazolások egyikével sem, új igazolások beszerzése szükséges.
A Okmányirodákban kérelmezhető a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítása, a kérelemhez csatolni kell a rendelkezésre álló, mozgáskorlátozottságra, illetve egyéb, mozgásszervi betegségekre  vonatkozó orvosi dokumentációk - szakvélemények, zárójelentések, leletek másolatát.

E kérelemmel a Polgármesteri Hivatal megkeresi a szakértői szervet (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) a közlekedőképesség minősítése érdekében. A  szakértői szerv a szakvéleményt 60 napon belül adja ki.

A szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat - feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.
Sorstársi tanácsadás

Archív

Karácsonyi ünnepség
2011
Részletes beszámoló >>>
----------------------------
Közlekedési kedvezmények
változás!
részletek >>>
----------------------------
Akadálymentesítési Támogatás
Ügyintézés változás!
részletek >>>
----------------------------
Retro-fesztivál Hatvanban
Újra első hely a főzőversenyen
részletek >>>
----------------------------
Mozgáskorlátozottak és Egyéb Fogyatékossággal Élők Napja
részletek >>>
----------------------------
MAJÁLIS
és a IV. hatvani kistérségi Civil Sokadalom
részletek >>>
----------------------------
2011. I. félévi programok
részletek >>>
----------------------------
Háztartási gépcsere
cikk - video >>>
----------------------------
Bűnmegelőzés
Előadás - fórum
Apcon és Kerekharaszton
részletek >>>
----------------------------