Szeretettel köszöntjük minden kedves látogatónkat Egyesületünk honlapján
Email: info kukac hvkme.hu
BEMUTATKOZÁS
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
Impresszum


<<<Vissza a lap tetejére


KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
GÉPJÁRMŰÁTALAKÍTÁS
SEGÉDBERENDEZÉSEK
 
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE

IRODA-TÉRKÉP
Ügyfélfogadás:
Hétfő és szerda 8-12-ig
1%-os támogatás
Adószámunk:
18570209-1-10

1%-os beszámoló
>>>(pdf)

Sorstársi tanácsadás

Közlekedőképesség - új vizsgálati és igazolási rendszer!
Jogszabályváltozások!


1.) A mozgássérültségre tekintettel fogyatékossági támogatásra, illetve a 18 éves életkor alatt magasabb összegű családi pótlékra nem jogosult súlyosan mozgássérült személyek számára, a lakás akadálymentesítési támogatásra, a parkolási engedélyre és a járműszerzési támogatásra való jogosultság igazolására, egy új vizsgálati és igazolási rendszert vezetett be 2012. április 1. napjától az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012.(III.30.) Korm. rendelet.

A rendelet új jogosultsági fogalmat vezetett be, amely szerint, a "közlekedőképesség súlyos akadályozottságának" minősítését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) jogosult elvégezni.

   A vizsgálat elvégzése kérhető a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben rögzített "komplex minősítés" keretében, tehát akár az "önkéntes" jelentkezés alapján végzett komplex vizsgálat, akár a soros NRSZH felülvizsgálat alkalmával.
Ilyen esetekben a komplex vizsgálattal együtt elvégzésre kerülő közlekedőképesség vizsgálatát külön kell a NRSZH-nál kérni, a vizsgálatra vonatkozó papír alapú, vagy elektronikus űrlapon
A vizsgálat eredményéről az NRSZH külön szakhatósági véleményt ad ki, amely az érvényességi tartama alatt, több kedvezmény igénybevétele során is felhasználható.

    A vizsgálat elvégzése külön is kérhető, ha a súlyosan mozgássérült személy, lakás akadálymentesítési támogatást, parkolási engedélyt, vagy járműszerzési támogatást kíván igénybe venni.

- A lakás akadálymentesítési támogatásra való jogosultság, valamint a parkolási engedélyre való jogosultság igazolásához szükséges vizsgálatot, a lakóhely szerint illetékes okmányiroda székhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél  kell írásban kezdeményezni, az igényelni szándékozott kedvezmény igénylését megelőzően.

- A járműszerzési támogatás igényléséhez szükséges vizsgálatot a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalánál kell kezdeményezni, a járműszerzési támogatásra vonatkozó igény benyújtásával egyidejűleg.

A vizsgálat kéréséhez mindkét szerv esetén be kell csatolni a mozgásszervi állapotra vonatkozó korábbi orvosi szakvéleményeket - pl. a mozgásszervi állapot leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket, szakorvosi leleteket, illetve 2012. december 31. napjáig még felhasználható a 2011. június 30. napjáig kiadott korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvélemény eredeti példányát, vagy hatóság által hitelesített másolatát.
A korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvéleményről hiteles másolat a települési önkormányzatok jegyzőitől kérhető, ha az igénylő korábban kapott közlekedési támogatást, illetve az okmányirodáktól kérhető, ha a kérelmező korábban már kapott parkolási engedélyt.

Ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) a becsatolt orvosi iratok, illetve a korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvélemény alapján kétséget kizáróan irat alapján meg tudja állapítani a "közlekedőképesség súlyos akadályozottságát", akkor nem kerül sor személyes vizsgálatra, hanem a szakhatósági állásfoglalást az NRSZH a becsatolt iratok alapján kiállítja és megküldi a kérelmezőnek.

Ha a becsatolt iratok alapján a közlekedőképesség súlyos akadályozottsága nem állapítható meg egyértelműen, akkor a kérelmezőt az NRSZH a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül vizsgálatra hívja be és itt végzik el a közlekedőképesség korlátozottságának megállapítását.

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek minősülnek az új szabályok szerint, a következő személyek:
    a.) akiknek mozgásszervi részkárosodásának oka a csont, izület, izomrendszer sérülése  vagy,
    b.) idegrendszeri károsodás (pl. gyermekbénulás, sclerosis multiplex, agyi oxigénhiányos állapot miatt bekövetkezett központi idegrendszeri sérülés, egyéb, a központi idegrendszert érintő sérülések, traumák, betegségek) miatt felső végtagi részkárosodása áll fenn, vagy
    c.) idegrendszeri károsodásból eredő járás-zavara van, vagy
    d.) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás (érrendszeri betegség) miatt részkárosodása van, vagy
    e.) az előző a -d pont szerinti károsodások közül két, vagy többfajta károsodása is fennáll,

és az előzőekben felsorolt valamelyik károsodás hatásának következtében részkárosodása eléri, vagy meghaladja a 40 %-ot és közlekedőképessége emiatt súlyosan nehezített.

Tekintettel arra, hogy a NRSZH által kiadott szakhatósági vélemény, több kedvezmény igénybevételére is felhasználható, annak eredeti példányát meg kell őrizni, és a különböző kedvezmények igényléséhez hatóság által hitelesített másolatokat célszerű felhasználni.

A fentiekben ismertetett "közlekedőképesség súlyos akadályozottságát" tanúsító igazolást csak azoknak kell beszerezniük, akik mozgásszervi állapotuk alapján nem részesülnek fogyatékossági támogatásban, vagy 18 éven aluli személyként nem részesülnek magasabb összegű családi pótlékban.

Akik mozgássérültségükre tekintettel jogosultak fogyatékossági támogatásra, illetve 18 év alatti személyként magasabb összegű családi pótlékra, azok a személyek, a korábbi igazolások bemutatása alapján igényelhetik a lakás akadálymentesítési támogatást, a parkolási engedélyt, illetve a járműszerzési támogatást az egyéb feltételek fennállása esetén.

A 2011. június 30. napja előtt kiállított "7 pontos" háziorvosi igazolások, amennyiben érvényességi idejűk nem korlátozott, 2012. december 31. napjáig még felhasználhatók lakás akadálymentesítési támogatás, illetve parkolási engedély igényléséhez, illetve lejárt parkolási engedély meghosszabbításához

                                                   Dr.Hegedüs Lajos
                                                            elnök
Forrás:  MEOSZ