Szeretettel köszöntjük minden kedves látogatónkat Egyesületünk honlapján
Email: info kukac hvkme.hu
BEMUTATKOZÁS
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG FELTÉTELEI
Impresszum


<<<Vissza a lap tetejére


KÖZLEKEDÉSI
KEDVEZMÉNYEK

MUNKALEHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
GÉPJÁRMŰÁTALAKÍTÁS
SEGÉDBERENDEZÉSEK
 
AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGE
HÍREK

IRODA-TÉRKÉP
Ügyfélfogadás:
Hétfő és szerda 8-12-ig
1%-os támogatás
Adószámunk:
18570209-1-10

1%-os beszámoló
>>>(pdf)

Sorstársi tanácsadás

Gépjárműszerzési támogatás - változások!


2.) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletnek (járműszerzési támogatás rendelet) a 61/2012.(III.30.) Korm. rendelettel 2012. április 1. napjától bevezetett egyéb fontos módosításai.

2/1. A szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.

2/2. A korábbi járműszerzési támogatás igénybevételének időpontjaként (a 7 év elteltének számítása szempontjából) - ha a kedvezményt igénybe vették, - a kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napját kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a korábbi utalványt, érvényességi időtartama alatt mikor váltották be.

2/3. A járműszerzési támogatásra vonatkozó igényt, a megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhatóságához, március 15. helyett: május 15. napjáig lehet benyújtani.
Az ez időpontig benyújtott kérelmek esetében a Szociális és Gyámhivatalok kezdeményezik a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának megállapítását, ha a kérelmező a benyújtáskor még nem rendelkezik ezzel az igazolással, vagy a mozgássérültség miatt megállapított fogyatékossági támogatásról szóló, illetve a 18 év alatti személy esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló igazolással.

Ebben az esetben, a kérelem mellé be kell csatolni a mozgáskorlátozottságot igazoló korábbi orvosi szakvélemények másolatát, illetve a 2011. június 30. napja előtt kiállított "7 pontos" háziorvosi szakvélemény eredeti példányát, vagy hatóság által hitelesített másolatát.

2/4. A járműszerzési támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása minden év szeptember 15. napjáig a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatala által működtetett bizottság döntése alapján történik.
Akik az adott évben az első elbírálás során nem részesülnek támogatásban, azok között, a bíráló bizottság a jogszabályi előnyben részesítési előírások, illetve az egyedi körülmények alapján meghatározza a további kielégítési sorrendet.

Amennyiben valaki, a számára megállapított támogatásról az adott évben lemond, vagy a költségvetési források alapján pótkeret kerül meghatározásra, akkor a kielégítési sorrend alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig további személyek részesülhetnek az adott évben támogatásban.

    Ezért, ha valaki, a számára megállapított támogatást bármely ok miatt nem tudja a megállapítás évében, a támogatás érvényességi idején belül igénybe venni, nagyon fontos, hogy ezt írásban jelezze a szociális és gyámhivatal felé, mert ebben az esetben helyette valamely más jogosult személy támogatásban részesülhet.

2/5. Amennyiben év közben, a visszaadott támogatások, vagy a költségvetési források növekedése miatt pótkeretszám meghirdetésére kerül sor és az új jármű vásárlására meghirdetett keretszámot az igénylők nem merítik ki, úgy a használt jármű vásárlására támogatást igénylő személyek, illetve az adott évben, az első elbírálás során támogatásban nem részesülő személyek a megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatalához benyújthatják igényüket új jármű vásárlásának  támogatására. Az ilyen igények kielégítéséről a bizottság dönt a jogszabályi előnyben részesítési feltételek, illetve az egyéb körülmények figyelembe vételével.

Ez a szabály érvényesíthető a 2011. évi fel nem használt keretszámok esetében is legkésőbb 2012. május 30. napjáig, a megyék szabad forrásainak erejéig.
A szociális és gyámhivatalok a fel nem használt 2011. évi új járművásárlási támogatás maradvány keretszámainak igényelhetőségére vonatkozóan, írásban tájékoztatják a 2011. évben befogadott, de ki nem elégített igényt benyújtott személyeket.
    Javasoljuk, hogy a 2011. évben jogosult, de támogatásban nem részesített személyek keressék meg a területileg illetékes szociális és gyámhivatalokat esetleges támogatási igényük benyújtása érdekében.

3.) A járműszerzési támogatás felhasználására és finanszírozására vonatkozó szabályok változásai.

   A MEOSZ és a finanszírozó Széchenyi Bank tárgyalásainak eredményeként igen jelentős mértékben, a felhasználók számára előnyös módon változtak a finanszírozási szabályok, a következők szerint:

3/1. Lehetőség van automata sebességváltóval szerelt Suzuki Swift gépkocsi igénylésére. Az automata sebességváltóval szerelt jármű felára 300.000.-Ft.

3/2. Jelentősen bővült a támogatással rendelhető új Suzuki Swift típusokat kiszolgáló országos dealer hálózat.

3/3. Új, a korábbiaknál lényegesen kedvezőbb, az egyedi igényeknek is jobban megfelelő, magasabb első részlettel induló, majd lényegesen alacsonyabb folyamatos és utolsó törlesztő részletet igénylő hitelkonstrukciók állnak rendelkezésre az új és a használt járművek vásárlásához.

3/4. A regisztrációs adó jelentős csökkenése miatt, az új járművek vásárlása lényegesen kedvezőbbé vált, mint a használt járművek vásárlása.


    Tájékoztatónk mellékletét képezi a Széchenyi Kereskedelmi Bank által, a finanszírozással kapcsolatban összeállított részletes tájékoztató, de az internet kapcsolattal rendelkező személyek, részletes tájékoztatást kaphatnak a
www.lehetosegauto.hu
honlapon.

Akik nem rendelkeznek közvetlen internet kapcsolattal, kérjenek tagegyesületeink irodáiban segítséget.


                                                   Dr.Hegedüs Lajos
                                                            elnök

Forrás:  MEOSZ