Szolgáltatásaink

Az Egyesület által jelenleg nyújtott legfontosabb közhasznú szolgáltatások:

– Segítségnyújtás:
Mozgáskorlátozottakat érintő támogatások igényléséhez:
Gépjárműszerzési támogatás, parkolási engedély, adómentesség, fogyatékossági támogatás, stb.
– Jogi segítségnyújtás mozgáskorlátozottakat, fogyatékossággal élőket érintő ügyekben (kérelmek, fellebbezések, munkaügyi jogszabályok, stb);
– Akadálymentesítési tanácsadás:
Információszolgáltatás és segítségnyújtás a “Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” ügyintézésével, konkrét akadálymentesítési problémákkal kapcsolatban;
– Sorstársi tanácsadói Szolgálat, „Révész szolgálat” – speciális tanácsadás, beteglátogatás, családlátogatás
– Rehabilitációs munkaközvetítői szolgáltatás:
Közvetítői szolgáltatás megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottá vált emberek mielőbbi munkába állása, munkaügyi rehabilitációja érdekében, kapcsolattartás a helyi Munkaügyi Központtal, és a kistérség munkáltatóival;
– Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés térítésmentesen, segédeszköz-beszerzéssel, kapcsolatos ügyintézés információszolgáltatás;
– Rendezvényszervezés:
Figyelemfelkeltő, rehabilitációs, ismeretterjesztő kulturális és sportrendezvények rendszeres szervezése. (sport nap, színház látogatások, esélyegyenlőségi nap, 2018 évtől rehabilitációs gyógyüdülés)
– Információs szolgálat:
Az Egyesület beszerzi és továbbítja a célcsoport számára szükséges információkat, segítséget nyújt ügyeik intézésében.
Tagjaink számára hírlevelet 2018-ban 2 alkalommal, 2019 évben eddig 2 alkalommal bocsájtottunk ki.
Egyéb információszolgáltatás: telefonon, interneten, levélben, személyesen rendszeres ügyfélfogadás alkalmával
– Egyéb ügyintézés (méltányossági nyugdíjemelés, egyéb szociális jellegű információszolgáltatás, stb.)