Rólunk

A Hatvanban élő mozgáskorlátozott emberek helyi érdek képviseleti szerve már a MEOSZ megalakulásának évében tagja lett az országos szervezetnek, mint a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének Hatvani Csoportja. Az önállóság hiánya kezdetben visszavetette a csoport fejlődését, hiszen ekkor még sem állandó helyiséggel, sem önálló anyagi bázissal nem rendelkezett. 1992. szeptember 4.-én a továbblépés érdekében kilép a megyei szervezetből, és önálló jogi személyiségként, röviddel később pedig már, mint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) önálló tagjaként folytatja tovább munkáját. Így tehát megalakult a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete, mely Hatvan város mellett a környező vidék mozgássérült személyeinek érdek képviseletét is magára vállalta.

Jelenleg az Egyesület 628 regisztrált taggal, melyből az aktív tagok száma 546 fő, és 13 helyi csoporttal működik. A helyi csoportok a környező falvakban élő mozgássérült embereket fogják össze. Helyi csoportok vannak: Apcon, Boldogon, Csányban, Ecséden, Heréden, Horton, Ó-Hatvanban, Új-Hatvanban, Kerekharaszton, Lőrincin, Nagykökényesen, Petőfibányán, Rózsaszentmártonban, és Zagyvaszántón.

Az Egyesületet öttagú vezetőség irányítja: elnök, titkár, gazdasági vezető, és további két vezetőségi tag.

A legfőbb döntéshozó szerve a küldött közgyűlés, melyre a települések tagarányosan küldenek képviselőket. Emellett egy 5 fős Ellenőrző Bizottság, és egy szintén 5 fős Etikai és Fegyelmi Bizottság segíti a szervezet működését. Ugyanakkor mindegyik helyi csoport élén áll egy csoportvezető, aki tartja a kapcsolatot a vezetőséggel, s továbbítja az információkat az adott településen élők felé.

Az Egyesület Hatvan városban, és kistérségi szinten is a mozgáskorlátozott emberek ügyeit intézi, képviseli és segíti jogaik, érdekeik érvényesítését, elősegíti a társadalomba való visszailleszkedésüket, rehabilitációjukat.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tagjaként, a Szövetség tagegyesületeivel, egyéb fogyatékossággal élők szervezeteivel, a helyi kistérségi önkormányzatokkal, és szociális tevékenységet végző szervezetekkel, a munkában közvetlenül résztvevő civil önkéntesek segítségével végzi tevékenységét. Egyesületünk tagdíjakból és különböző – önkormányzati, pályázati támogatásokból, adományokból tartja fenn tevékenységét, szolgáltatásait, melyet nem csak tagjai számára biztosít, hanem közhasznú tevékenységként végzi, minden rászoruló számára.